Over Ons

Hallo, welkom bij GAKU.

“The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu

Als een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in RFID-technologietraining en -advies, is GAKU in 2020 opgericht door Thomas Vervecken, Katleen Moonen en Marc Vervecken.

Temidden van de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, is onze missie ontstaan om bedrijven niet alleen te innoveren maar ook te inspireren tot het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Bij GAKU geloven we dat technologie zijn ware potentieel onthult wanneer het in staat is uitdagingen te overwinnen, problemen op te lossen, en processen te automatiseren, wat leidt tot significante efficiëntieverbeteringen in uw product of proces.

Laat ons u naar uw “AHA” moment leiden.

Create an image that embodies the spirit of innovation and inspiration within a corporate environment, focusing on RFID technology. The image should convey a moment of realization or an 'AHA moment', where a complex problem is being solved or an innovative idea is being born, facilitated by RFID technology. Imagine a sleek, modern office space, where professionals are engaged in a brainstorming session around a glowing, holographic display of RFID tags and related technology. The atmosphere is one of collaboration, forward-thinking, and the thrill of discovery, capturing the essence of pushing boundaries and exploring new possibilities in the business world.